Διαθεσιμότητα προϊόντων

Διαθέσιμο
Διαθέσιμα είναι τα προϊόντα που βρίσκονται στις αποθήκες και  μπορούν άμεσα  να παραδοθούν σε διάστημα από 5 έως 7 εργάσιμων  ημερών.

Αναμένεται
Αφορά τα προϊόντα οπού έχουν παραγγελθεί και είναι δρομολογημένα με συγκεκριμένη ημερομηνία παραλαβής. Επικοινωνήστε μαζί μας για την ακριβή ημερομηνία  παραλαβής -αποστολής των προϊόντων. Το  διάστημα αναμονής είναι από 6 έως και 30 εργάσιμες ημέρες.

Μη διαθέσιμο
Μη διαθέσιμα είναι τα προϊόντα που έχουν εξαντληθεί και δεν έχουν  δρομολογηθεί νέες παραγγελίες  με  αποτέλεσμα  να μην υπάρχει ακριβής ημερομηνία παραλαβής και  το διάστημα αναμονής μπορεί να είναι από 30 έως 60 εργάσιμες ημέρες.